Nakoľko samotný zákon o ochrane osobných údajov je nový zákon. Na externom odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00186767 budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.