Centrum voľného času
Poprad

Vitajte

S nami sa zabavíte a zlepšité si aj

Pripravujeme pre Vás akcie a podujatia.
Príďte sa s nami zabaviť a nazbierať nové zážitky

O nás

Venujeme sa voľnočasovým aktivitám pre detí a mládež, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže.

Hlavným cieľom výchovnej práce s deťmi v centre voľného času v Poprade je pomocou aktivít premyslene a systematicky rozvíjať ich osobnosť, ich psychické funkcie, procesy a možnosti. Chceme rešpektovať skutočnosť, že každá osobnosť je iná, jedinečná a preto aplikácia hier a aktivít v záujmových útvaroch bude prispôsobená individuálnym potrebám detí. Deti chceme viesť k pozitívnym ľudským a spoločenským hodnotám. Centrum zabezpečuje spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v otázkach využívania voľného času detí a mládeže. A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by Vás bavilo a čo by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať!

  • lepšia koordinácia

  • oddych a endorfíny

  • začlenenie sa do komunity

  • a veľa spomienok

Ak ste nenašli potrebné informácie na našej stránke, neváhajte nás kontaktovať.

Najnovšie správy