Centrum voľného času
Poprad

Vitajte

S nami sa zabavíte a zlepšité si aj
Go to motorické zručnosti

motorické zručnosti

Významnou mierou prispievame k správnemu držaniu tela, učíme dieťa zvládnuť orientáciu v priestore, prekonávať rôzne prekážky, zladiť pohyb s rytmom a hudbou a vedome napodobovať pohyb podľa vzoru.

Go to Sústredenie

Sústredenie

Ak máte problém s koncentráciou, príčina môže byť aj v nedostatku pohybovej aktivity. Na fungovanie mozgu má skvelý vplyv aj cvičenie. Hlavne v mladom veku si deti môžu získať cenné návyky a zároveň zlepšiť známky v škole.

Go to Zdravie

Zdravie

Pohybová aktivita je v súčasnosti stále viac skloňovaná v súvislosti so zdravým životným štýlom, podporením zdravotne orientovanej zdatnosti a celkového zdravia. Jej význam je možné chápať vo viacerých dimenziách, najmä však z hľadiska prevencie voči civilizačným chorobám, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené práve nedostatkom pohybovej aktivity.

Go to tímová práca

tímová práca

Trávenie času medzi inými ľuďmi pomáha deťom ľahšie sa začleniť do kolektívu, naučiť sa komunikovať a hlavne …. hlavne naučiť sa aj tímovej spolupráce. Toto všetko a ešte omnoho viac môžete prežívať s našimi skúsenými lektormi. Príďte sa presvedčiť sami.

Pripravujeme pre Vás akcie a podujatia.
Príďte sa s nami zabaviť a nazbierať nové zážitky

O nás

Venujeme sa voľnočasovým aktivitám pre detí a mládež, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže.

Hlavným cieľom výchovnej práce s deťmi v centre voľného času v Poprade je pomocou aktivít premyslene a systematicky rozvíjať ich osobnosť, ich psychické funkcie, procesy a možnosti. Chceme rešpektovať skutočnosť, že každá osobnosť je iná, jedinečná a preto aplikácia hier a aktivít v záujmových útvaroch bude prispôsobená individuálnym potrebám detí. Deti chceme viesť k pozitívnym ľudským a spoločenským hodnotám. Centrum zabezpečuje spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v otázkach využívania voľného času detí a mládeže. A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by Vás bavilo a čo by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať!

  • lepšia koordinácia

  • oddych a endorfíny

  • začlenenie sa do komunity

  • a veľa spomienok

Ak ste nenašli potrebné informácie na našej stránke, neváhajte nás kontaktovať.

Najnovšie správy