1. Predmet zákazky: Oprava  2 WC miestností

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods.9  Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 26.11.2013

2. Predmet zákazky: maľovanie posilňovne a  2 vstupných chodieb 

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 03.12.2013