2016

Faktúry
Faktúry_012016.pdf
Faktúry 022016.pdf
Faktúry 032016.pdf
Faktúry 042016.pdf
Faktúry 052016.pdf
Faktúry 062016.pdf
Faktúry 072016.pdf
Faktúry 082016.pdf
Faktúry 092016.pdf
Faktúry 102016.pdf
Faktúry 112016.pdf
Faktúry 122016.pdf

Objednávky
Objednávky_012016.pdf
Objednávky 022016.pdf
Objednávky 032016.pdf
Objednávky 042016.pdf
Objednávky 052016.pdf
Objednávky 062016.pdf
Objednávky 072016.pdf
Objednávky 082016.pdf
Objednávky 092016.pdf
Objednávky 102016.pdf
Objednávky 112016.pdf
Objednávky 122016.pdf

Zmluvy
KZ na rok 2016.pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 2_ 2016 ZŠ s MŠ Francis.PP.pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 5_ 2016 ZŠ s MŠ Komenského PP.pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 6_ 2016 ZŠ s MŠ Jarná PP.pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 7_ 2016 ZŠ s MŠ Jarná PP.pdf
Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 8_2016 ZŠ s MŠ Dostoj. Poprad.pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 9_ 2016 Spoj.škola Letná PP.pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 9_16_17_ ZŠ s MŠ Vagon.PP-SP.S..pdf
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 17_ 2016 ZŠ s MŠ Tajovského PP.pdf

Kúpna zmluva – AUTONOVA, s.r.o.Poprad.pdf
Zmluva o dodávke a odbere tepla – Poprad.energ.spol.,s.r.o.pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovanet.pdf