Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2014.pdf

Zmluvy
Zmluva o odňatí majetku zo správy.pdf
Mandátna zmluva.pdf

Faktúry
Faktúry 2014 01.pdf
Faktúry 2014 02.pdf
Faktúry 2014 03.pdf
Faktúry 2014 04.pdf
Faktúry 2014 05.pdf
Faktúry 2014 06.pdf
Faktúry 2014 07.pdf
Faktúry 2014 08.pdf
Faktúry 2014 09.pdf
Faktúry 2014 10.pdf
Faktúry 2014 11.pdf
Faktúry 2014 12.pdf

Objednávky
Objednávky 01-12 2014.pdf

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – I. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_ I.št.2014.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – II. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_II.št.2014.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – III. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_III.št.2014.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – IV. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_IV.št.2014.pdf