2013

Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2013.pdf

Zmluvy
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-2013.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2-2013.pdf

Faktúry
Faktúry 2013 01.pdf
Faktúry 2013 02.pdf
Faktúry 2013 03.pdf
Faktúry 2013 04.pdf
Faktúry 2013 05.pdf
Faktúry 2013 06.pdf
Faktúry 2013 07.pdf
Faktúry 2013 08.pdf
Faktúry 2013 09.pdf
Faktúry 2013 10.pdf
Faktúry 2013 11.pdf
Faktúry 2013 12.pdf

Objednávky
Objednávky 2013 01.pdf
Objednávky 2013 02.pdf
Objednávky 2013 03.pdf
Objednávky 2013 04.pdf
Objednlávky 2013 05.pdf
Objednávky 2013 06.pdf
Objednávky 2013 07.pdf
Objednávky 2013 08.pdf
Objednávky 2013 09.pdf
Objednávky 2013 10.pdf
Objednávky 2013 11.pdf
Objednávky 2013 12.pdf

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – I. štvrťrok 2013
I-2013.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – II. štvrťrok 2013
II-2013.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – III. štvrťrok 2013
III-2013.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – IV. štvrťrok 2013
IV-2013.pdf