2012

Objednávky
Objednávky 01_2012.pdf
Objednávky 02_2012.pdf
Objednávky 03_2012.pdf
Objednavky 04_2012.pdf
Objednavky 05-2012.pdf
Objednavky 06-2012.pdf
Objednávky 07 2012.pdf
Objednávky 08 2012.pdf
Objednávky 09 2012.pdf
Objednávky 10 2012.pdf
Objednávky 11 2012.pdf
Objednávky 12 2012.pdf

Faktúry
Faktúry 1-3_2012.pdf
Faktury 4_2012.pdf
Faktury 5-2012.pdf
Faktury 6-2012.pdf
Faktúry 2012 07.pdf
Faktúry 2012 08.pdf
Faktúry 2012 09.pdf
Faktúry 2012 10.pdf
Faktúry 2012 11.pdf
Faktúry 2012 12.pdf

Zmluvy
Zmluva o dielo.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.01-2012.pdf

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – I. štvrťrok 2012
I-2012.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – II. štvrťrok 2012
II-2012.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – III. štvrťrok 2012
III-2012.pdf

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR – IV. štvrťrok 2012
IV-2012.pdf