Krúžok miesto stretnutia prvé stretnutie deň pravidelných stretnutí kedy?
ZUMBAFIT v CVČ 3.10.2018 streda 15:30
ZDRAVÝ CHRBÁT v CVČ 1.10.2018 pondelok 14:00
MODELÁR. KRÚŽOK v CVČ 3.10.2018 streda 16:00
FLORBALL v CVČ
ZŠ Tajov. telocvičňa
1.10.2018 pondelok 14:30
15:00
STOL. TENIS v CVČ 3.10.2018 streda 14:00
PLÁVANIE v CVČ
AquaCity
3.10.2018 piatok 14:30
15:00
ŠACH v CVČ 3.10.2018 streda 16:00
MALÉ TVORILKY v CVČ 1.10.2018 pondelok 15:15
KERAMIKA v CVČ 2.10.2018 utorok 14:30
VÝTVARNÝ KR. I v CVČ 3.10.2018 streda 14:30
VÝTVARNÝ KR. II v CVČ 4.10.2018 štvrtok 14:30
ŠPORTOVÁ STREĽBA ZŠ Francisciho 2.10.2018 utorok 15:30
ANGLIČTINA ZŠ v CVČ 5.10.2018 piatok 13:30
LUKOSTREĽBA ZŠ Tajovského 5.10.2018 piatok 14:40
RYBÁRSKY v CVČ 4.10.2018 štvrtok 15:30
NETRADIČNÉ ŠPORTY v Gym. Kukučín.
v Gym. Kukučín.
3.10.2018 utorok
štvrtok
17:00
17:00

Po 15.9.2018 sa prosím informujte, ktoré krúžky sú ešte voľné.