Riaditeľ CVČ
Mgr. Peter Husár

 

Adresa
Centrum voľného času v Poprade
Ul. mládeže 2688/13
058 01 Poprad

IČO: 00186767
DIČ: 2020657067
Číslo účtu: 1640400656/0200
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH

 

Tel.: 052 7722012
Mobil : 0911 978 018
E-mail: cvcpoprad@gmail.com