Podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

1. Predmet zákazky: Oprava  2 WC miestností Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods.9  Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zverejnené dňa 26.11.2013 2. Predmet zákazky: maľovanie posilňovne a ...

2013

Úvod Kontakt Aktuality Krúžky Plán podujatí Výsledky súťaže Mestské tábory Pobytové tábory Profil verejného obstarávania Zverejňovanie informácií 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Ochrana osobných údajov Fotogaléria Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva na...