2019

Objednávky Objednávky 01 2019.pdf Faktúry Faktúry 03 2019.pdf Faktúry 02 2019.pdf Faktúry 01 2019.pdf Zmluvy 1.Zmluva o nájme_SOŠE.pdf 2.Zmluva o poskyt.služieb OPP_BOZP.pdf 3.Kolektívna zmluva na r.2019-2020.pdf 4.Zmluva o mlčanliv. a ochr.dôv.informacií_ZŠ Kom.PP.pdf 5.Zmluva o nájme nebyt.priest._MsP PP

Podlimitné zákazky

1. Predmet zákazky: Oprava  2 WC miestností Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods.9  Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zverejnené dňa 26.11.2013 2. Predmet zákazky: maľovanie posilňovne a  2 vstupných chodieb  Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 Zákona 25/2006 Prečítať viac o Podlimitné zákazky[…]

Profil verejného obstarávateľa

Centrum voľného času v Poprade je podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. Riaditeľ CVČ Mgr. Peter Husár Adresa Centrum voľného času Prečítať viac o Profil verejného obstarávateľa[…]

2018

Faktúry Faktúry 012018.pdf Faktúry 022018.pdf Faktúry 032018.pdf Faktúry 042018.pdf Faktúry 052018.pdf Faktúry 062018.pdf Faktúry 072018.pdf Faktúry 082018.pdf Faktúry 092018.pdf Faktúry 102018.pdf Faktúry 112018.pdf Faktúry 122018.pdf Objednávky Objednávky 012018.pdf Objednávky 022018.pdf Objednávky 032018.pdf Objednávky 042018.pdf Objednávky 052018.pdf Objednávky 062018.pdf Objednávky 072018.pdf Objednávky 082018.pdf Objednávky 092018.pdf Objednávky 102018.pdf Objednávky 112018.pdf Objednávky 122018.pdf Zmluvy Zmluva o nájme neb. Prečítať viac o 2018[…]

2017

Faktúry Faktúry 012017.pdf Faktúry 022017.pdf Faktúry 032017.pdf Faktúry 042017.pdf Faktúry 052017.pdf Faktúry 062017.pdf Faktúry 072017.pdf Faktúry 082017.pdf Faktúry 092017.pdf Faktúry 102017.pdf Faktúry 112017.pdf Faktúry 122017.pdf Objednávky Objednávky 012017.pdf Objednávky 022017.pdf Objednávky 032017.pdf Objednávky 042017.pdf Objednávky 052017.pdf Objednávky 062017.pdf Objednávky 072017.pdf Objednávky 082017.pdf Objednávky 092017.pdf Objednávky 102017.pdf Objednávky 112017.pdf Objednávky 122017.pdf Zmluvy Sublicenčná zmluva o používaní Prečítať viac o 2017[…]

2016

Faktúry Faktúry_012016.pdf Faktúry 022016.pdf Faktúry 032016.pdf Faktúry 042016.pdf Faktúry 052016.pdf Faktúry 062016.pdf Faktúry 072016.pdf Faktúry 082016.pdf Faktúry 092016.pdf Faktúry 102016.pdf Faktúry 112016.pdf Faktúry 122016.pdf Objednávky Objednávky_012016.pdf Objednávky 022016.pdf Objednávky 032016.pdf Objednávky 042016.pdf Objednávky 052016.pdf Objednávky 062016.pdf Objednávky 072016.pdf Objednávky 082016.pdf Objednávky 092016.pdf Objednávky 102016.pdf Objednávky 112016.pdf Objednávky 122016.pdf Zmluvy KZ na rok 2016.pdf Zmluva o Prečítať viac o 2016[…]

2015

Faktúry Faktúry_01_2015.pdf Faktúry_02_2015.pdf Faktúry_03_2015.pdf Faktúry_04_2015.pdf Faktúry_05_2015.pdf Faktúry_06_2015.pdf Faktúry_07_2015.pdf Faktúry 08 2015.pdf Faktúry 09 2015.pdf Faktúry 10 2015.pdf Faktúry 11 2015.pdf Faktúry 12 2015.pdf Zmluvy Kolektívna zmluva na rok 2015.pdf Zmluva o pripojení – Východoslovenská distribučná.pdf Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností – LIVONEC.pdf Dodatok č.1 ku KZ na rok 2015.pdf Objednávky Objednávky 01 Prečítať viac o 2015[…]

2014

Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva na rok 2014.pdf Zmluvy Zmluva o odňatí majetku zo správy.pdf Mandátna zmluva.pdf Faktúry Faktúry 2014 01.pdf Faktúry 2014 02.pdf Faktúry 2014 03.pdf Faktúry 2014 04.pdf Faktúry 2014 05.pdf Faktúry 2014 06.pdf Faktúry 2014 07.pdf Faktúry 2014 08.pdf Faktúry 2014 09.pdf Faktúry 2014 10.pdf Faktúry 2014 11.pdf Faktúry 2014 12.pdf Objednávky Objednávky Prečítať viac o 2014[…]

2013

Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva na rok 2013.pdf Zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-2013.pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2-2013.pdf Faktúry Faktúry 2013 01.pdf Faktúry 2013 02.pdf Faktúry 2013 03.pdf Faktúry 2013 04.pdf Faktúry 2013 05.pdf Faktúry 2013 06.pdf Faktúry 2013 07.pdf Faktúry 2013 08.pdf Faktúry 2013 09.pdf Faktúry 2013 10.pdf Faktúry 2013 Prečítať viac o 2013[…]

2012

Objednávky Objednávky 01_2012.pdf Objednávky 02_2012.pdf Objednávky 03_2012.pdf Objednavky 04_2012.pdf Objednavky 05-2012.pdf Objednavky 06-2012.pdf Objednávky 07 2012.pdf Objednávky 08 2012.pdf Objednávky 09 2012.pdf Objednávky 10 2012.pdf Objednávky 11 2012.pdf Objednávky 12 2012.pdf Faktúry Faktúry 1-3_2012.pdf Faktury 4_2012.pdf Faktury 5-2012.pdf Faktury 6-2012.pdf Faktúry 2012 07.pdf Faktúry 2012 08.pdf Faktúry 2012 09.pdf Faktúry 2012 10.pdf Faktúry 2012 11.pdf Prečítať viac o 2012[…]