2019

Úvod Kontakt Aktuality Krúžky Plán podujatí Výsledky súťaže Mestské tábory Pobytové tábory Profil verejného obstarávania Zverejňovanie informácií 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Ochrana osobných údajov Fotogaléria Prihlášky Objednávky Objednávky 01...
Podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

1. Predmet zákazky: Oprava  2 WC miestností Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods.9  Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zverejnené dňa 26.11.2013 2. Predmet zákazky: maľovanie posilňovne a ...

Profil verejného obstarávateľa

Úvod Kontakt Aktuality Krúžky Plán podujatí Výsledky súťaže Mestské tábory Pobytové tábory Profil verejného obstarávania Zverejňovanie informácií 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Ochrana osobných údajov Fotogaléria Centrum voľného času v Poprade je podľa...